Du har søkt om Ikano Lånet og må nå signere din låneavtale for å få ditt lån utbetalt. Du kan signere med BankID eller BankID på mobil.
Skriv inn ditt fødsels og personummer så finner vi søknaden din og kan fortsette med signering av kontrakt for Ikano Lånet
Basert på ditt fødsels- og personnummer henter vi navn og adresse fra folkeregisteret